TPP • Moja mała Ojczyzna - „Żeby dostrzec, trzeba najpierw zrozumieć, co się widzi…” • Towarzystwo Przyjaciół Pragi
1254
page-template-default,page,page-id-1254,page-child,parent-pageid-99,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

     „Moja mała Ojczyzna”- „Żeby dostrzec, trzeba najpierw zrozumieć, co się widzi…” to projekt autorski Towarzystwa Przyjaciół Pragi skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Jego celem jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i historii oraz rozbudzenie świadomości i patriotyzmu lokalnego. Zadaniem projektu, jest przekazywanie uczniom w sposób interesujący wiedzy z zakresu historii Pragi i prawobrzeżnej Warszawy. Wykłady prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, inspirujący a zarazem mocno angażujący uczestników co w konsekwencji pobudza i wyzwala fascynację młodego odbiorcy. Tematyka wykładów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z historii życia codziennego, obyczajów i stosunków społecznych dawnej i obecnej Pragi. Prawdziwym „oczkiem w głowie” Towarzystwa Przyjaciół Pragi jest postrzeganie Pragi, jako „małej ojczyzny”. Czym jest „mała ojczyzna”? Na to pytanie odpowiadali już wielcy tego świata, klasycy, autorzy wybitnych dzieł literatury, historii, politologii etc. Dla nas to miejsce, w którym się urodziliśmy, bądź mieszkamy, to miejsce, z którym się w pierwszej kolejności identyfikujemy to po prostu nasz środek świata. Zauważmy, ze jest to zazwyczaj przestrzeń niewielka, w której się obracamy: nasze domy, ulice, zabytki, dawne fabryki, cmentarze, kościoły. W stosunku do Pragi można by jeszcze dodać, że jest to przestrzeń może niewielka ale wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana. To miejsce, które zachowało nie tylko największa tkankę miejską przedwojennej Warszawy ale również zachował się tutaj klimat wielokulturowości, w postaci zachowanych po dziś dzień zabytkach. Przestrzeń „małej ojczyzny” to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców. To świat często niemal mityczny, zakorzeniony gdzieś głęboko we własnej autobiografii ale i też świat kształtów i kolorów domów, ulic, podwórek, skwerów czy parków. Mała ojczyzna jest więc płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych oraz zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii. Spośród wielu elementów stanowiących treść lokalnej przestrzeni niewątpliwie najważniejsze miejsce zajmuje dom, rodzina i jej najbliższe otoczenie. Ten obszar stanowił od wieków i stanowi nadal ostoję lokalnych wartości. Zachęcamy więc uczniów aby w domu rozmawiali i poruszali tematy związane z „małą ojczyzną”. Tym sposobem przekazywana jest rodzinna historia, świadomość dziedzictwa kulturowego oraz patriotyzm lokalny.