Parowa Fabryka Listew na Ramy i do Tapet Domański W i Zabłocki S

Parowa Fabryka Listew na Ramy i do Tapet Domański W i Zabłocki S –  założona została w 1893 r. i początkowo zajmowała niewielkie warsztaty na terenie posesji przy ul. Kawęczyńskiej 36. Do roku 1912 została rozbudowana i należała do jednych z największych fabryk w okolicach Pragi, zatrudniając około 100 pracowników. Firma produkowała ramy do obrazów, listwy wykończeniowe i cokoły drewniane. Fabryka jak większość przedsiębiorstw z tamtego okresu wykonywała swoje prace bardzo rzetelnie i dokładnie, za co Ministerstwo Przemysłu i Handlu, na odbywającej się w dniach 16 maja – 30 września 1929 r. Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu przyznało Parowej Fabryce Listew na Ramy i do Tapet Domański W i Zabłocki S, w dziale „meblarstwo” brązowy medal! 

Zachowany do dziś budynek jest trzypiętrowy, nakryty dwuspadowym dachem. Jedenasto osiowa fasada, podzielona jest płaskimi lizenami, poziomymi gzymsami: kordonowym i koronującym. W skrajnych, szerszych osiach delikatne ryzality. Z zewnątrz nieotynkowany, wykończony czerwoną cegłą ceramiczną. 

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 czerwca 1949 r. powierzono sprawowanie zarządu państwowego nad fabryką, Centralnemu Zarządowi Przemysłu Drzewnego.

Współcześnie swoją siedzibę ma tu Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Towarzystwo Przyjaciół Pragi