Fabryka Mydła i Świec „Adamczewski i S-ka”

1Fabryka Mydła i Świec „Adamczewski i S-ka”fabryka mieściła się przy ul. Grodzieńskiej 21/29. Produkowano tutaj mydło toaletowe, świece stearynowe, wosk, parafinę i pasty podłogowe. Firma miała swoje biura w budynku Bonifraterska 9. Firma powstała prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W latach dwudziestych (bądź trzydziestych) przebudowano budynki zakładowe wzniesiono trzypiętrową halę produkcyjną z rampą przeładunkową. W latach 1938 – 1939 wzniesiono dom mieszkalny, trzypiętrowy z sześcioosiową fasadą, przeprutą kwadratowymi oknami dwuskrzydłowymi. Druga wojna światowa, a zwłaszcza bombardowania sąsiadujących z ulicą torów i całego węzła kolejowego we wrześniu 1939 roku, spowodowały liczne zniszczenia całej ulicy Grodzieńskiej, w tym poważnie uszkodziły zabudowania fabryki. Niestety budynki pod względem architektonicznym fatalnie odnowiono i ocieplono styropianem. Jedynym walorem fabryki, jest fakt, że cała ulica Grodzieńska, swoją mydlaną sławę zawdzięcza własnie tejże fabryce.

Towarzystwo Przyjaciół Pragi