Budynek Morgi

MorgaGmach Morgi – znajdujący się na rogu ulic Sierakowskiego i Jasińskiego piękny empirowy budynek to dawny gmach kostnicy i audytorium Szpitala Praskiego. Stanął w 1908 r. wg projektu Felicjana Rakiewicza. Co ciekawe konkurs wygrał Henryk Julian Gay ale z niewiadomych przyczyn ostateczny projekt architektoniczny należał do Rakiewicza. Sam budynek otrzymał bardzo ciekawą oprawę architektoniczną, czerpiącą ze sztuki antyku Tego rodzaju architektura popularna była przed 1914 r. w stolicy Imperium Rosyjskiego Petersburgu. Służył jako kaplica przedpogrzebowa dla biedniejszej części mieszkańców Pragi, jak również miejscem, w którym wystawiano zwłoki celem ich identyfikacji na widok publiczny. W tymże budynku prócz morgi umieszczono też Zakład Anatomii Patologicznej i tzw. kamerę dezynfekcyjną, północne skrzydło przeznaczono do celów naukowych i dydaktycznych, zaś pod całością, w piwnicach umieszczono chłodnie na zwłoki. Wkrótce po zakończeniu budowy uznano, że budynek usytuowano zbyt blisko pozostałych zabudowań, i ze względów sanitarnych nie nadaje się on do planowanych funkcji. Zaczęto więc używać budynku do celów mieszkalnych i leczniczych.

Obecnie w budynku mieści się Stacja Dializ Szpitala Praskiego. Uwagę zwracają wymienione w ostatnich latach rozsuwane czerwone drzwi. Pozostaje mieć nadzieje, że to pierwsza i ostatnia taka zmiana, gdyż budynek należy zdecydowanie do jednych z ciekawszych zabytków Pragi.

Towarzystwo Przyjaciół Pragi