Młyn parowy „Praga”

Mlyn Rubszteina 1Młyn parowy „Praga” – dokładna data powstania obiektu nie jest znana. Jednak forma architektoniczna wskazuje, że był to prawdopodobnie początek XX wieku. Zespół składał się z trzech budynków: młyna znajdującego sięw głębi posesji, magazynu od strony ul. Brukowej (ob. Okrzei)  i budynku biurowego od strony Szerokiej (ob. Kłopotowskiego). Po zniszczeniach wojennych i rozbiórce młyna w roku 1982, do dziś zachował się tylko fragment ceglanej elewacji magazynu.

Początki tego obiektu związane są z manufakturą Pończoszniczo-Trykotową S.M. Gorbowa. W 1905 zatrudniała aż 500 pracowników, nie była więc malutkim zakładem aczkowliek około 1914 roku, jej zabudowania przejął Praski Młyn Parowy Mieczysława Rubinsteina. W 1930 r. zespół został przejęty przez Przetwórczą Spółdzielnię Pracy „Warmłyn”. W 1944 r. zabudowania zostały prawie zupełnie zniszczone, zachowana w dość dobrym stanie pozostał tylko magazyn znajdujący się we wschodniej części obiektu.

Po zniszczeniach wojennych i rozbiórce młyna w 1982 roku, do dziś zachował się tylko fragment ceglanej elewacji magazynu. Mimo, że zachowane fragmenty młyna nie figurowały w ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków inwestor zadecydował się na wkomponowanie reliktów w nowy kompleks apartamentowo – usługowy. Należy to bardzo wyraźnie podkreślić, iż inwestorowi należą sie szczere słowa uznania, gdyż mógł w świetle prawa dawne zabudowania spokojnie wyburzyć. Jest to jeden z wzorowych przykładów adaptacji zabytkowych reliktów na terenie Pragi, nawiązujący do praskiej historii obiektu. W środku wnętrza resteuracji „Porto Praga”  uzyskały wystrój nawiązujący do secesji. Z zewnątrz zabytkowa elewacja jest parterowa z sutereną. Murowana z cegły ceramicznej i w całości nieotynkowana. Artykulacja oparta na podziałach okiennych i gzymsie. Zwracają uwagę detale architektoniczne w postaci ceglanych nadproży okiennych w formie łuku odcinkowego, ceglane parapety okienne oraz dekoracyjny gzyms z ukośnie układanej cegły. Nawet nowa ślusarka okienna nawiązuję podziałami do oryginalnej. Naprawdę czapki z głów!

Towarzystwo Przyjaciół Pragi