TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRAGI

Społeczna działalność Warszawiaków przybierająca zorganizowane formy grup i stowarzyszeń ma bardzo długie tradycje sięgające pierwszej dekady XX w.. Bezsprzecznie najpoważniejszym zagadnieniem w tym okresie były potrzeby ludności wywołane warunkami toczącej się wówczas na terenie naszego kraju wojny, co spowodowało drastyczne zubożenie ludności. Codzienne życie mieszkańców Warszawy a w szczególności jej przedmieść, było niezwykle trudne. Brakowało podstawowych urządzeń komunalnych, rozszerzało się ubóstwo, bezrobocie, brak edukacji i marginalizacja społeczna. W takich warunkach jednym z aktualnych poczynań stała się sprawa samopomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy. Zdając sobie sprawę, że tylko zbiorowy wysiłek przynieść może pożądane wyniki, mieszkańcy Pragi zaczęli myśleć o stworzeniu zrzeszenia, w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju Pragi. W takich warunkach i na takim podłożu 30-04-1915 roku powstało, jako pierwsze w Warszawie - Towarzystwo Przyjaciół Pragi…
bp_logo_2016_2

Promocja Budżetu Partycypacyjnego

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

W tym roku chcielibyśmy podzielić się swoim doświadczeniem związanym z procesem budżetu partycypacyjnego dlatego zostaliśmy ambasadorem tegorocznej edycji. Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom Warszawy idę, historię i zasady budżetu partycypacyjnego. Swoją propozycję kierujemy do placówek edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, ośrodków pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, etc. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt email: tppragi@gmail.com

PLAKAT TURNIEJ SPORTOWY

Charytatywny turniej sportowy na rzecz poszkodowanej w wypadku Ani Kosowicz

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

REGULAMIN CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ NA RZECZ ANI KOSOWICZSerdecznie zapraszamy na organizowany przez nas charytatywny turniej sportowy na rzecz poszkodowanej w wypadku Ani Kosowicz. Oprócz turnieju piłkarksiego w dwóch kategoriach wiekowych:

1) do lat 12

2) do lat 18

Przewidziana jest cała masa innych rozrywek i atrakcji kulturalno sportowych a także liczne animacje dla dzieci.

Wieczorem ok godz 18:30 zapraszamy na koncert praskich artystów rapowych.

Regulamin zawodów i harmonogram poniżej:

parostatek

Wycieczka statkiem po Wiśle

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

W ostatnią niedziele sierpnia udało nam się zorganizować krótki rejs statkiem po Wiśle dla kilkunastu dzieci, które brały udział w naszej tegorocznej edycji „Lata w mieście”. Atmosfera była super  dzięki uprzejmości kapitana dzieci mogły przez chwile poprowadzić statek i poznać tajniki rzecznej żeglugi. Zabawy nie popsuło nam nawet zatopienie aparatu fotograficznego i klucza do zapinki rowerowej.

Lato-w-mieście

LETNIE WARSZTATY EDUKACYJNO – SPORTOWE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRAGI

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRAGI

zaprasza wszystkie dzieci w wieku 4-8 lat na darmowe, letnie warsztaty edukacyjno – sportowe.

Głównym celem warsztatów jest wytworzenie u dzieci w wieku 4-8 lat zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to przygotowaniu ogólnorozwojowemu dzieci, co procentuje w codziennym życiu, a także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Poprzez swoją formę (bardziej zabawy niż treningu) i specyfikę programu oprócz ogólnego rozwoju cech motorycznych u dziecka kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika, kolegów / koleżanek z grupy, trenera a przede wszystkim do samego siebie.

11289650_1593219800932223_2391356139034702605_o (1)

Świat bez wandalizmu

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

Wandalizm na Pradze to niestety coś z czym nie potrafią sobie poradzić ani żadnej maści urzędnicy, ani nasi dzielni policjanci wraz z zastępem straży miejskiej ani wspólnoty, spółdzielnie czy poszczególni mieszkańcy. Co gorsza skutki wandalizmu wtapiają się w obraz miasta i pozostają w cichym przyklasku zdecydowanej większości mieszkańców. Dlatego z przyjemnością postanowiliśmy włączyć się w organizację wspaniałej akcji i warsztatów Fundacji „Świat bez wandalizmu” oraz  TMobile, która na celu miała przeprowadzenie warsztatów z szeroko pojmowanego wandalizmu, usuwaniu skutków wandalizmu oraz remontu zniszczonego budynku – siedziby jednego z praskich Towarzystw Przyjaciół Dzieci.

IMG_20150601_105252

Dzień Dziecka 2015

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

Dzień Dziecka w kalendarzu wydarzeń Towarzystwa Przyjaciół Pragi zajmuje szczególne miejsce. Szczerze wierzymy w prace organiczną szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy i mamy nadzieje, że przyniesie ona efekty w podjęciu odpowiedzialności za dalsze losy naszej dzielnicy. Wydarzenia takie jak Dzień Dziecka planujemy tak aby zabawa połączona była z działaniami ukierunkowanymi na rozwój naszej dzielnicy. Dlatego w tym dniu postanowiliśmy przeprowadzić kilka spacerów dla najmłodszych, jedną grę miejską, piknik nad praskim brzegiem Wisły oraz  tradycyjnie już zawitać w naszym ZOO. Cieszy nas również fakt, że w plebiscycie na najfajniejsze praskie miejsce dla dzieci wygrał… (nie będzie tu chyba niespodzianki :) ) wybieg naszych praskich misiów. Wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia za rok!

CW

Otwarcie Centrum Wielokulturowego na Pradze

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

Często się słyszy, że Praga była (jest) wielokulturowa. Bezsprzecznie wskazują na to bezcenne zabytki takie jak Cerkiew, Gmach wychowawczy i. M. Bergsona czy zamknięte kilka lat temu Centrum Kultury Wietnamskiej. Podtrzymanie tradycji wielokulturowej będzie miało miejsce w nowo otwartym Centrum Wielokulturowym na Pl. Hallera.  Główne cele i zadania jakie stawia sobie Centrum Wielokulturowe to aktywizacja i wspieranie społeczności migranckich, wzmacnianie dialogu wielokulturowego, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu i marginalizacji osób z powodu ich pochodzenia. Na hucznym otwarciu oprócz licznie zaproszonych gości pojawiła się również Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz. Grono gości powiększyła oczywiście reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół Pragi, która świetnie bawiła się na uroczystości otwarcia CK.

Port praski

Uwagi do MPZP Portu Praskiego

Dodane przez TPP, data: . Kategoria Aktualności

Przypominamy, że tylko do 20 maja jest czas na składanie uwag do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Portu Praskiego. Towarzystwo Przyjaciół Pragi złożyło uwagi indywidualnie oraz wspólnie wraz z uwagami DKDS. To niezwykle ważna inwestycja na Pradze, której skutki odczują zarówno mieszkańcy Pragi jak i pozostałej części Warszawy. Tak więc wszystkich spóźnialskim, którzy chcą mieć coś do powiedzenia w tej sprawie zachęcamy do studiowania planu i wyrażenia swoich opinii.

Towarzystwo Przyjaciół Pragi