Oficyna mieszkalna i zabudowania dawnej piekarni przy ul. Grodzieńskiej 26

Oficyna mieszkalna i zabudowania dawnej piekarni przy ul. Grodzieńskiej 26 – najstarszym elementem zabudowy, sięgająca czasów sprzed I wojny światowej, jest trójkondygnacyjna oficyna poprzeczna dostawiona do tylnej granicy posesji. Fasada pozbawiona tynków, nie posiada cech stylowych. Pomiędzy para okien miedzyryzalitowych, na wysokości pierwszego piętra zachowała się nisza z figurą Matki Boskiej. Na bokach posesji ulokowane są zbudowane około 1925 roku budynki warsztatowe, parterowe, murowane z szarej cegły. Budynki zwieńczone są ząbkowymi gzymsami koronującymi. Na początku istnienia w jednym z nich mieściła się piekarnia a później stolarnia. Zachowane budynki są typowym przykładem bardzo prostej, podwórzowej zabudowy warsztatowej. Co ciekawe budynki nadal służą na potrzeby drobnej produkcji, kontynuując tradycje praskich drobnych warsztatów. Tak trzymać!

Towarzystwo Przyjaciół Pragi