Kierunki działania

W dniu 02/01/2014 odbyło się spotkanie członków naszego stowarzyszenia, na którym uzgodniono główne kierunki działań na rok 2014. Do najważniejszych kierunków działań zaliczono wsparcie placówek oświatowych oraz pomocy społecznej. Coraz liczniejsze zbiórki i akcje charytatywne organizowane od wielu lat przez naszych sympatyków, będą z cała pewnością kontynuowane i jeszcze szerzej propagowane. W tym roku nadrobimy również zaległości dotyczące zaistnienia TPP w wirtualnym świecie, od którego chyba zbyt długo uciekaliśmy, kierując się zasadą, ze lepiej poświęcić czas i zaangażowanie na realne aspekty naszej pracy. Postaramy się więc o zwiększenie aktywności nie tylko w obszarze strony internetowej, ale także w innych mediach lokalnych i specjalistycznych o zasięgu krajowym. Rozpoczniemy również pracę nad projektami autorskimi Towarzystwa Przyjaciół Pragi, które mamy nadzieje wpłyną na rozpoznawalność naszego Stowarzyszenia i przywrócenie jemu należytego miejsca wśród organizacji, których podstawowym zadaniem jest misja społeczna. Naturalnie nie możemy pominąć aspektu upowszechniania idei edukacji i propagowania wiedzy o historii, tradycji i znaczeniu Pragi w dziejach naszego miasta. Służyć temu będą przeprowadzane przez nas liczne konkursy, akcje i spotkania oświatowe. Zdecydowaliśmy się również na dokumentowanie naszych poczynań, które mamy nadzieje jeszcze mocniej upowszechnią społeczne tradycje mieszkańców Pragi. Zależy nam aby nasze działania były przejrzyste, jawne i odpolitycznione. Mamy świadomość, że ich realizacja nie pozostaje zawsze zależna tylko od nas. Dlatego liczymy i zakładamy współpracę z organami rządowymi i pozarządowymi. Wyznaczone kierunki działania, chcemy publikować jawnie co pozwoli nam na zachowanie funkcji nadzoru i kontroli, abyśmy mogli uczciwie siebie rozliczyć, jak również nie przedstawiać nikomu obietnic bez pokrycia.

Towarzystwo Przyjaciół Pragi