Urzędy

Urząd Dzielnicy Praga Północ
03-708 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, tel. 0-22 590-05-81, 590-01-41

Urząd Dzielnicy Praga Południe
04-386 Warszawa, ul. Paca 42, tel. 0-22 517-69-52, 870-18-85, 813-77-12 w. 309 i 310

Urząd m.st. Warszawy

Punkt Informacyjny Urzędu:
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 6/8, tel. 0 800 70 70 47

Kancelaria ogólna:
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 17, tel. 0 22 595 31 22

Towarzystwo Przyjaciół Pragi